Notariusz

KANCELARIA NOTARIALNA

Notariusze: Edwarda Puszczykowska, Anna Walińska

NOTARIAT
RZECZYPOSPOLITEJ

LEX EST
QUOD NOTAMUS

  Notariusz dokonuje następujących czynności:

 • sporządza akty notarialne, w tym: umowy sprzedaży, umowy zamiany, umowy darowizny, umowy dożywocia, umowy zniesienie współwłasności, umowy działu spadku, umowy spółki, umowy majątkowe małżeńskie, umowy o podział majątku wspólnego, testamenty, ustanowienia służebności i hipoteki, i inne,
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
 • sporządza poświadczenia,
 • doręcza oświadczenia,
 • spisuje protokoły,
 • sporządza protesty weksli i czeków,
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.


   Informujemy, że dokonujemy czynności również poza siedzibą Kancelarii, jeżeli przemawia za tym ich charakter lub szczególne okoliczności.

   Przed dokonaniem czynności można uzyskać nieodpłatnie informację dotyczącą niezbędnych dokumentów, terminów, wysokości pobieranych opłat sądowych, podatków i wynagrodzenia notariusza.
 
Copyright © Edwarda Puszczykowska, Anna Walińska.